Sakkyndige rapporter - CiteSeerX

7728

Stabel på svenska i norska-svenska lexikon

1066 og senere høyesterettspraksis – taushetsplikten følger dokumentet Sivilombudsmannens uttalelse (sak 2012/2950) 14 Taushetsplikt og opplysningsplikt I kjølevannet av mange barnevernssaker, har det vært fokus på taushetsplikt og opplysningsplikt. Hovedregelen er at personalet i skole og barnehage har en generell taushetsplikt, jfr. forvaltningsloven (fvl.) § 13 til 13 f. Her gis et pålegg om taushetsplikt for oppnevnte verger. Foreldre som er verger for egne mindreårige barn, omfattes ikke av bestemmelsen. Taushetsplikten er begrenset til de samme forholdene som er opplistet i forvaltningsloven § 13 første ledd nr.

Forvaltningsloven taushetsplikt

  1. Indulgence hofstede
  2. Ideellt arbete cv
  3. Marinbiologi gymnasium danderyd
  4. Civilingenjör maskinteknik på engelska

Det er primært opplysninger om personlige forhold som er underlagt taushetsplikt. Reglene om barnehageansattes taushetsplikt følger av barnehageloven § 20, som presiserer at barnehageansatte følger de alminnelige reglene i forvaltningsloven med hensyn til hvilke typer opplysninger som er underlagt taushetsplikt. • Forvaltningsloven inneholder taushetsplikt­ bestemmelser om personlige forhold og forret-ningshemmeligheter. • En rekke andre lover inneholder taushetsplikt-bestemmelser. Disse er tilpasset forvaltnings-loven, men i noen tilfeller er det uttrykkelig gitt egne bestemmelser.

Taushetsplikten skal sikre befolkningens tillit til de yrkene som er underlagt denne bestemmelsen.

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ändringar förvaltnings

Taushetsplikt m.v.. Tolken har taushetsplikt når det gjelder opplysninger fra sin tolkevirksomhet i samsvar med god tolkeskikk. Reglene i forvaltningsloven §§ 13 flg  Dette reguleres ut fra paragraf 12 i Forvaltningsloven, som også sier at som bisitter har Taushetsplikt etter paragraf 13 i Forvaltningsloven. Mobbeombudenes​  Boken behandler også forholdet mellom offentleglova og personopplysningsloven, reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven og kravene til journalføring etter  regler om taushetsplikt som ble inntatt i forvaltningsloven i 1977.

Forvaltningsloven taushetsplikt

Regeringskansliets rättsdatabaser

jun 2016 Taushetsplikten for offentlige ansatte er regulert i Offentleglova § 13, jf Forvaltningsloven § 13. Det er to vilkår som må være oppfylt for at opplysningene skal bli underlagt taushetsplikt: Det må være en opplysning om 16. mai 2012 Om unntakene fra taushetsplikten som oppstilles i Forvaltningslovens §13. Torunn Hoem Brunsvik forteller om hvordan unntakene fra  23. jan 2017 Legemiddelverket må følge forvaltningsloven (FLV) og offentleglova (OFFL) i sin praksis. Noe av informasjonen i saksdokumentene kan være  1.

Forvaltningsloven taushetsplikt

sikkerhetsloven –Forvaltningsloven § 19 gir adgang til å unnta slike Taushetsplikt . Forvaltningsloven, arbeids- og velferdsforvaltningsloven og lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen inneholder strenge regler om taushetsplikt.
Tana mongeau stalker

Det er primært opplysninger om personlige forhold som er underlagt taushetsplikt. Reglene om barnehageansattes taushetsplikt følger av barnehageloven § 20, som presiserer at barnehageansatte følger de alminnelige reglene i forvaltningsloven med hensyn til hvilke typer opplysninger som er underlagt taushetsplikt. • Forvaltningsloven inneholder taushetsplikt­ bestemmelser om personlige forhold og forret-ningshemmeligheter. • En rekke andre lover inneholder taushetsplikt-bestemmelser. Disse er tilpasset forvaltnings-loven, men i noen tilfeller er det uttrykkelig gitt egne bestemmelser. • Personopplysningsloven beskytter levende per- Taushetsplikten etter forvaltningsloven § 13 første avsnitt nr.

Formålet med forvaltningsloven er å sikre den enkelte innbygger en trygg og grundig saksbehandling og likebehandling fra   I barnevernloven § 6-7 er det fastslått at barneverntjenesten har taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13. Problemet. Forvaltningsmessig taushetsplikt. Generelle regler i forvaltningsloven. Spesielle regler i oppfølging og kontroll», jf. forvaltningsloven § 13 b nr.
Cornelis vreeswijk angbatsblues

Forvaltningsloven taushetsplikt

Forskere som får innsyn i taushetsbelagt materiale, har taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13e. Brudd på taushetsplikten er straffbart. For at det skal dokumenteres at du kjenner reglene om taushetsplikt og forplikter deg til å overholde dem, vil du måtte undertegne en taushetserklæring.

-.
Spela musik gravid

klasstillhörighet test
randstad trainee recruitment consultant
fischerströmska gymnasiet
kan arytmi försvinna
incels are right
wikipedia vision board
webbkryss bk 2

Mobbeombudene for foreldre og elever i grunnskolen i Vestfold

NAV-loven § 7 - taushetsplikt etter fvl §§ 13 til 13 e. - unntak : fvl § 13 b. første ledd nr 5 og 6. - modifisert forvaltningsmessig taushetsplikt.


Kommunhuset sigtuna kommun
bokus eddan

Ett skyddat rum - Diakoni.nu -

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) av 10 februar 1967 har i §§ 13 - 13 f  Hva er av "konkurransemessig betydning å hemmeligholde" i henhold til forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2? : om taushetsplikt for næringsopplysninger  Barnevernloven § 6-7, helse og omsorgstjenesteloven § 12-1, sosialtjenesteloven § 44: Taushetspliktsreglene i forvaltningsloven gjelder, men: Taushetsplikten  21. apr 2019 De reglene som gjelder taushetsplikten, er å finne i forvaltningsloven (se note 1). Hovedregelen står i forvaltningsloven paragraf 13:.