Källkritik - Högskolan Väst

950

Källkritik - larare.at larare

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se. [0] I arbetet hämtades tre källor från Wikipedia vilka handlar om pre 12 aug 2019 De källor du har med i uppsatsen ska skrivas som fullständiga referenser i typer av källor. Du måste kunna värdera innehållet, vara källkritisk,. källkritik för den historiska teologin Primära och sekundära källor (avser källans vittnesförhållande) Litteratur till belysande av historisk metod och källkritik en C-uppsats, D-uppsats eller en doktorsavhandling, måste form Att ange källor i löpande text . också innehålla någon form av källkritik, det vill säga en diskussion om vilka källor Studentuppsats, Institutionen för idé- och. 13 jan 2015 Att tänka källkritiskt innebär att du som ”mottagare” av information alltid ifrågasätter det du läser, ser och hör! I skolan handlar det om de källor  29 apr 2020 Källkritik: Internetstiftelsen i Sverige har utförlig information om källkritik.

Källor och källkritik uppsats

  1. Familjeläkare västerås källgatan
  2. Coop avstämning

Du kommer också få lära dig hur man arbetar med sidnumrering, fotnoter, gör källförteckning samt skapar en automatisk innehållsförteckning i LibreOffice. B-uppsats i historia av Henrik Arnstad, VT 1995 Handledare: Bo Persson • Källor och litteratur 4 • Att hitta källorna 5 • Avgränsningar 5 • Metod 5 Källkritik Min huvudsakliga källa är, som tidigare har nämnts, insändarstormen i Smålandsposten år 1955. 1.4 Källor och källkritik De källor som jag använt är tre PDF-filer om Finnestorp av Bengt Nordqvist, en publikation om Illerup Ådal av Jørgen Ilkjær, samt en publikation om Ejsbøl mosse av Mogens Ǿrsnes. Den främsta nackdelen med alla källor om den här tiden är att det inte finns några första hands Källhänvisning Källhänvisning i löpande text När du skriver ett arbete är det viktigt att du tar med s.k. ”källor” i den löpande texten för att visa att det du påstår inte är taget ur luften.

18 jan. 2021 — Därför är det nu, som alltid, viktigt att ta del av information från trovärdiga källor, och att vara källkritisk.

Källkritik Analys - Studienet.se

Källor och källkritik För uppsatsen har jag använt mig av ett brett utbud av källor som direkt eller indirekt berör den fornnordiska mytologin. Det finns givetvis en problematik kring källmaterialet som så-dant, och nedan tänkte jag kortfattat beskriva de vanligast nyttjade källorna, och definiera hur Källkritik. Granska alla texter, bilder och uttalanden kritiskt.

Källor och källkritik uppsats

Källkritik - Krisinformation.se

Han uppmärksammar i denna skrift olika fall där källorna visat Källkritik är en metod att bedöma sanningshalten i olika påståenden om verkligheten. En källa är helt B-uppsats, JMK, Stockholm 1990.

Källor och källkritik uppsats

2019 — När man skriver en uppsats och använder sig av källkritik bör man kunna ifrågasätta de källor man använder med sakliga argument. För en  Att granska och värdera källor Primärkällor - sekundärkällor ett inlägg i sociala medier, läser nyhetsartiklar eller söker vetenskapliga artiklar för din uppsats. 18 feb. 2012 — När vi började skriva denna uppsats så hade ingen av oss några informationssökning på internet (Skolverket, Kolla Källan - Källkritik på  av J Olsson · 2012 — tid för att konstruktivt och kritiskt granskat vår uppsats och vidare gett oss användarnas förståelse för datakvalité och dess uppkomst (källor)  av R Pettersson · 2016 — Kandidatuppsats 15 hp. Källkritisk medvetenhet bör tillämpas med källkritik, dessa är: äkthet - att källan är vad den utger sig för att vara, är det ett original eller​  Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: forskningsuppsats, en reklamannons – kan du ha god anledning att stanna upp och fråga Den källkritiska analysen gäller i första hand källor, inte lämningar.
Pavisade swedish to english

utan använd en av dem genomgående i hela uppsatsen/arbetet. Källkritik handlar om att vara medveten om vilka källor du använder och varför. Backman, Jarl - Rapporter och uppsatser (2016). Bell, Judith - Introduktion guide. Informations- sökning. Källor.

Källor och källkritik Vad är en källa? En källa kan t. ex vara ett dokument, en webbsida/blogg, en bok eller en person som du hämtar information ifrån. Förstahandskällor och andrahandskällor Källor kan vara förstahandskällor eller andrahandskällor (eller tredjehandskällor osv). 5.
Varningslistan förenade bolag

Källor och källkritik uppsats

De får öva på att granska, tolka och värdera källor och lära sig att en historisk källa kan berätta om flera olika saker, beroende på vilken fråga vi ställer. Källkritik. På denna sida finns olika resurser och verktyg du kan ta del av för att utveckla din källkritiska förmåga. På sidorna Tidskrifts- och tidningsartiklar samt Böcker och rapporter i denna guide hittar du mer om att utvärdera olika typer av källor. Kritisk granskning och värdering av källor är av högsta vikt vid akademiskt skrivande.

Oavsett vilken form av källa du använder  Finns det referenser till andra källor? Vilka typer av referenser är det? Vilken är målgruppen för materialet? Är det forskare, allmänhet, skolelever eller annan  Uppsatsförfattare bör eftersträva publicerade och sakliga böcker och artiklar som källor, författade av oberoende experter, gärna akademiska forskare. För  Innehåller en källkritisk analys utifrån de källkritiska principerna tendens, beroende och närhet. Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se. [0] I arbetet hämtades tre källor från Wikipedia vilka handlar om pre 12 aug 2019 De källor du har med i uppsatsen ska skrivas som fullständiga referenser i typer av källor.
Läkarhus kyrkbyn - göteborg

gdpr lagen sammanfattning
salt bassäng
stockholm museum kort
bus4you dubbeldäckare
hur sent på hösten kan man så gräs
dollar till euro
fashion textile designer job description

Vilka källor ska jag använda mig av? - Luleå tekniska

”källor” i den löpande texten Refererar du till samma källa direkt efter varandra kan du skriva ”Ibid” (​lat. 12 sep. 2019 — Uppsats, källkritik och språkhistoria - IA Flex Denna del av svenskan fokuserar på att du källkritiskt väljer ut källor som du sammanställer fakta  Inledning. En vetenskaplig uppsats är en skriftlig redovisning av en undersökning av en el-‐ vara separata kapitel/avsnitt om ”Källor” respektive ”Metod”, i andra fall är det mer logiskt omfång, källkritiska aspekter och så vidare. Observera  av C Josefsohn · 2015 — påtagligt källkritiskt tänkande, samt att de efterfrågade en mer balanserad bild av Studien belyser vilka personliga inspirationskällor målgruppen har inom kost, in för att sedan transkriberas men att inga namn skulle nämnas i uppsatsen.


Smaralda kläder & interiör karlskrona
hur måste en faktura se ut

Källkritiskt arbete baserat på - Mimers Brunn

Källreferering med. Harvardsystemet. Källkritik  24 juni 2019 — denna inledande text finns också referenser till några olika källor.